Δομικός σχεδιασμός

Υπηρεσίες δομικού σχεδιασμού

thin

Δομικός σχεδιασμός


Νέα κτίρια

Κατοικίες

Εμπορικό

Δομοστατικός σχεδιασμός – Βιομηχανικός

Δομικό υλικό: Ανάλυση με το πιο σύγχρονο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Σχεδιασμός σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Υποστηρίζουμε επίσης κώδικες σχεδιασμού από άλλες χώρες


Δομικός σχεδιασμός


Παρακολούθηση

Υποδομή

Γέφυρες

  • Αξιολόγηση της δομικής επάρκειας
  • Παρακολούθηση
  • Ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων

Δομικό υλικό:   Σχεδιασμός σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Υποστηρίζουμε επίσης κώδικες σχεδιασμού από άλλες χώρες

Προετοιμασία προκαταρκτικών δοκιμών υλικών και σάρωση για δομική αξιολόγηση.

Ενίσχυση με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές: μανδύες σκυροδέματος, εσωτερικοί διατμητικοί τοίχοι, πλαίσια στροφής σε διατμητικούς τοίχους, περιτύλιγμα υποστυλωμάτων, εξωτερικά υποστυλώματα από σκυρόδεμα ή χαλύβδινα ζευκτά-δοκοί ή αποσβεστήρες που συνδέονται με το υφιστάμενο κτίριο.

Δομική παρακολούθηση μνημείων και παλαιών κατασκευών για τον εντοπισμό των πραγματικών δομικών συστημάτων και των πιθανών ζημιών. Βαθμονόμηση των διαρθρωτικών μοντέλων με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Ακριβέστερη αξιολόγηση και ενίσχυση των κτιρίων.

ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΈΡΓΑ


V I L L A  I N  K R O T I R I – P A R O S

ΒΊΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ BOULA

5ΌΡΟΦΟ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΙΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΈΣ – ΑΘΉΝΑ

ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΈΡΓΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΔ ΑΤΤΙΚΗΣ – Στάδιο διαγωνισμού

Αποκατάσταση της Αρχαίας Στήλης Β18 του Ολύμπειου στην Αθήνα

ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΈΡΓΑ


Ενίσχυση υφιστάμενου διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων ορόφων

Ερευνητικές εργασίες και διερεύνηση βέλτιστων λύσεων για την αποκατάσταση – ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά, Ηράκλειο Κρήτης

thin

Scroll to Top
Scroll to Top